Servizos

MAOS ordena os seus servizos en tres bloques principais, sendo que todos eles poden compor un proxecto en si ou formar parte dun proxecto maior:
Etnografía
Desenvolvemos proxectos relacionados co patrimonio inmaterial e a memoria (historias e relatos de vida, memoria dos espazos, recollida e posta en valor do PCI, etc).
Xestión cultural
Ideamos, desenvolvemos e coordinamos proxectos nos ámbitos cultural, social e patrimonial, ademais de realizar rutas, estudos e investigacións relacionados con eses ámbitos.
Comunicación e produción de contidos
Xestionamos a comunicación de proxectos e entidades, elaboramos e difundimos materiais didácticos, exposicións e publicacións e deseñamos material gráfico.

Experiencias e iniciativas

Pequena mostra do que facemos en MAOS.  Consulta aquí máis experiencias.

Novas

Coñece algunhas das nosas principais novidades no noso blogue.
Ver o blogue

Contacto

Falamos?
Enderezo
Rúa Tomiño 24, entrechán, 15703 Santiago de Compostela
Contacto
E-mail: maos@maos.gal Phone: 881974101