Quen somos

Maos Innovación Social somos unha empresa de economía social comprometida coa cultura de proximidade como medio de transformación social.

Óscar Senra Gómez

Multiplataforma e multimodal
como o seu título en Ciencias Sociais.

oscar@maos.gal

694 474 166 | Linkedin

Xiana Iglesias Villaverde

Cociñeira comunicativa, con xornalismo,
artes gráficas e sen mandil.
xiana@maos.gal
694 401 505 | Linkedin

Zaira Caamaño Remuiñán

Historiadora da arte que aposta pola
transformación social a través da cultura.
zaira@maos.gal
623 301 160 | Linkedin

Facemos o que nos gusta e en moi boa compañía, na de todas as persoas que fomos coñecendo ao longo destes anos e na de todas as entidades coas que tivemos e temos a oportunidade de colaborar.

En 2019 adherímonos ao Código de Boas Prácticas das Sociedades Cooperativas de Galicia, estamos no Catálogo de Empresas de Economía Social de Compostela e no Catálogo de Entidades Mercado Social de Galicia. Somos tamén unha #GALEGOEMPRESA.

Desde 2023 dispomos dun “Protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual, o acoso por razón de sexo e outras condutas contrarias á liberdade sexual e a integridade moral no ámbito laboral“, consúltao aquí.

Formamos parte de