Maos Innovación Social somos unha empresa de economía social comprometida coa cultura de proximidade como medio de transformación social. Traballamos desde a profesionalidade, o saber facer e a creatividade. As nosas áreas de especialización son a etnografía, a xestión cultural, a comunicación, a edición e o deseño gráfico.

Facemos o que nos gusta e en moi boa compañía, na de todas as persoas que fomos coñecendo ao longo destes anos e na de todas as entidades coas que tivemos e temos a oportunidade de colaborar.

En 2019 adherímonos ao Código de Boas Prácticas das Sociedades Cooperativas de Galicia, estamos no Catálogo de Empresas de Economía Social de Compostela e no Catálogo de Entidades Mercado Social de Galicia. Somos tamén unha #GALEGOEMPRESA e somos un dos negocios Abertos ao Galego.

Desde 2023 dispomos dun “Protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual, o acoso por razón de sexo e outras condutas contrarias á liberdade sexual e a integridade moral no ámbito laboral“, consúltao aquí.

Quen somos
Óscar Senra Gómez

Multiplataforma e multimodal como o seu título en Ciencias Sociais. oscar@maos.gal 694474166

Xiana Iglesias Villaverde

Cociñeira comunicativa, con xornalismo, artes gráficas e sen mandil. xiana@maos.gal 694401505

Zaira Caamaño Remuiñán

Historiadora da arte que aposta pola transformación social a través da cultura. zaira@maos.gal 623301160

Formamos parte de

Asociación Galega de Antropoloxía (Agantro) | Asociación de Antropoloxía do Estado Español (ASAEE) | EspazoCoop | Somos Conexió | REAS Galiza

Cronoloxía de Maos