En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MAOS INNOVACIÓN SOCIAL S. COOP. GALEGA  infórmalle que os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA

C.I.F: F70407549

Domicilio social: AVENIDA RODRÍGUEZ DE VIGURI, 6, 1º – 15703, Santiago de Compostela (A CORUÑA)

Teléfono: 694 474 766 / 694 401 505

Correo electrónico para efectos de comunicación: maos@maos.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre as persoas usuarias e MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.maos.gal (en diante, A WEB), do cal é titular MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA.

A navegación pola web de MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA atribúe a condición de persoa usuaria do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, no entanto, MAOS INNOVACIÓN SOCIAL S. COOP. GALEGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cubrición do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA, sen que poidan entenderse cedidos á persoa usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

A persoa usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA e será a única responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

A persoa usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. A persoa usuaria responderá fronte a MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento desa obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

MAOS INNOVACIÓN SOCIAL S. COOP. GALEGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, as persoas usuarias do seu site, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, S. COOP. GALEGA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a persoa usuaria.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos persoais das persoas visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies no seu caso.

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco ríxido.

PROTECCIÓN DE DATOS

MAOS INNOVACIÓN SOCIAL, SOC. COOP. GALEGA non recolle datos de carácter persoal a través desta páxina web.