DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

  • Denominación social: MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA
  • Nome comercial: MAOS
  • C.I.F.: F70407549
  • Domicilio social: AVDA RODRÍGUEZ DE VIGURI 6 1º 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
  • Teléfono: 694474166
  • Correo electrónico para efectos de comunicación: maos@maos.gal
  • Dominio WEB: www.maos.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre as persoas usuarias e MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.maos.gal (en diante, A WEB), do que é titular MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA.

A navegación pola web de MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web a cubrir previamente o correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA, sen que poidan entenderse cedidos á persoa usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

A persoa usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA e será a única responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

A persoa usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. A persoa usuaria responderá fronte a MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que a persoa usuaria poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, ás persoas usuarias da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, MAOS INNOVACIÓN SOCIAL SOC COOP GALEGA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación pola Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos das súas persoas visitantes por medio do uso de cookies, onde se solicitará información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de maneira clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou deshabilitalas, consulte a nosa política de cookies, no seu caso.

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco ríxido.

PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que na web se recollan datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexixible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, esa inelixibilidade ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexixibles ou nulas no seu conxunto. Neses casos, a empresa procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.