• Correo electrónico | maos@maos.gal
  • Teléfono |  881974101 (temporalmente inactivo. Chamar a 694401505 ou 694474166)
  • Enderezo | Rúa Tomiño 24, entrechán, 15703, Santiago de Compostela
  • Horario | Luns a venres de 9 a 14h.

Tamén podes contactar directamente con María (maria.abelleira@maos.gal | tlf. 694401505 ) ou con Óscar (oscar@maos.gal | tlf. 694474166 ).

Encóntranos nas redes: Facebook / Twitter / Instagram / LinkedIn