Ordenamos os nosos servizos en cinco bloques principais, combinables entre eles:

 Etnografía

 • Traballo de campo.
 • Historias e relatos de vida.
 • Memoria dos espazos.
 • Recollida e posta en valor do PCI.

 Xestión cultural

 • Desenvolvemento integral de proxectos.
 • Deseño e guía de rutas literarias e históricas.
 • Estudos e investigacións culturais.
 • Materiais didácticos.
 • Exposicións.

Comunicación

 • Plans de comunicación.
 • Xestión de redes sociais.
 • Creación de contidos.

 Edición

 • Coordinación editorial.
 • Deseño e maquetaxe editorial.
 • Creación e/ou revisión de contidos.

 Deseño gráfico

 • Imaxes corporativas e de proxectos.
 • Gráficas e audiovisuais para redes sociais.
 • Campañas promocionais en diferentes soportes.