Que facemos

Ordenamos os nosos servizos en cinco bloques principais, combinables entre eles:

Etnografía

Traballo de campo, historias e relatos de vida, memoria dos espazos, recollida e posta en valor do PCI.

Ver proxectos

Xestión cultural

Desenvolvemento integral de proxectos, deseño e guía de rutas literarias e históricas, estudos e investigacións culturais, materiais didácticos, exposicións.

Ver proxectos

Comunicación

Plans de comunicación, xestión de redes sociais, creación de contidos.

Ver proxectos

Edición

Coordinación editorial, deseño e maquetaxe editorial, creación e/ou revisión de contidos

Ver proxectos

Deseño gráfico

Imaxes corporativas e de proxectos, gráficas e audiovisuais para redes sociais, campañas promocionais en diferentes soportes.

Ver proxectos