Ordenamos os nosos servizos en cinco bloques principais, combinables entre eles:

 Etnografía

→ Traballo de campo.
→ Historias e relatos de vida.
→ Memoria dos espazos.
→ Recollida e posta en valor do PCI.

 Xestión cultural

→ Desenvolvemento integral de proxectos.
→ Deseño e guía de rutas literarias e históricas.
→ Estudos e investigacións culturais.
→ Materiais didácticos.
→ Exposicións.

Comunicación

→ Plans de comunicación.
→ Xestión de redes sociais.
→ Creación de contidos.

 Edición

→ Coordinación editorial.
→ Deseño e maquetaxe editorial.
→ Creación e/ou revisión de contidos.

 Deseño gráfico

→ Imaxes corporativas e de proxectos.
→ Gráficas e audiovisuais para redes sociais.
→ Campañas promocionais en diferentes soportes.