Inventariado e posta en valor do patrimonio da RBTGX