Maos xa ten plan fronte ao acoso!

En Maos elaboramos en outubro de 2023 o noso “Protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual, o acoso por razón de sexo e outras condutas contrarias á liberdade sexual e a integridade moral no ámbito laboral“. Con este protocolo, manifestamos a nosa tolerancia cero ante a concorrencia na cooperativa de condutas constitutivas […]

Read more