Plan de comunicación, captación de proxectos e selección para espazos efémeros (POP UP’s) do PROXECTO LACES

Ao longo do ano 2019 MAOS realiza o plan de comunicación e difusión por cada unha das edicións do programa POP UP do proxecto LACES, organizado por EspazoCoop, co obxectivo de captar proxectos participantes así como dar a coñecer a súa realización ao público xeral. O primeiro POP Up realizouse no mes de abril no […]

Read more