Salvagarda da historia das mulleres de Arzúa

Nos anos 2014 e 2015, MAOS levou a cabo o proxecto de salvagarda da historia das mulleres para o Concello de Arzúa, por medio da recollida de campo de memoria oral e material fotográfico. Esta proposta procura favorecer a recuperación, valorización e conservación da memoria das mulleres, e ten os obxectivos a seguir: Visibilizar e dar […]

Read more