Revista MaOs

A Revista MaOs foi unha iniciativa da nosa cooperativa e que lanzamos nos anos 2015 e 2016. A nosa vontade foi que nos axudase a situarnos no panorama do momento e a estabelecer relacións con outras iniciativas. Pensamos que o conseguimos! Talvez algún día a revista volte, quen sabe…

Revista MaOs nº1

O número de 2016 ten dúas novidades: só conta con versión en liña e un novo intento de organización, escollendo unha temática sobre a que pór o foco, neste caso é o consumo responsábel: [Descargar PDF]

Revista MaOs nº0

A revista ten versión impresa (que inclúe un mapa despregábel dos mercados con produtos eco) e dixital: [Descargar PDF]