Formación e asesoramento sobre as Cidades Amigas da Infancia

Concello de Teo
2017-2024

Do mes de outubro de 2017 e até 2023, Maos levou a cabo diversas actividades no Concello de Teo para axudar á obtención e mantemento do selo ‘Cidades Amigas da Infancia’ da UNICEF (obtido en 2018). Os labores de Maos centráronse en dous aspectos fundamentais:

  • Na formación, mediante a realización de obradoiros sobre participación e informativos tanto para alumnado como profesorado dos colexios e para o alumnado do instituto, nas ANPAs e en asociacións.
  • No asesoramento, participando no deseño global da iniciativa, na elaboración da documentación precisa para a solicitude do selo (regulamento do CLIA e do FoPIA, memoria de actividades, diagnose participativa, plan de infancia) e coa asistencia ás primeiras reunións das mesas de coordinación interna e externa, do Consello Local de Infancia e Adolescencia (CLIA) e do  FoPIA (Foro de Participación da Infancia e da Adolescencia). No ano 2023 tamén participamos nos traballos para obter a renovación do selo.