Nos anos 2017 e 2018 desenvolvemos para a área de Cultura da Deputación da Coruña o deseño gráfico e a comunicación do Festival Rosalía, que se realizou en Santiago de Compostela no meses de setembro.

Reportaxes en Briefing Galego: Imagen Festival Rosalía | Festival Rosalía – MAOS Innovación Social