Blog

MAOS adhírese ao Código de Boas Prácticas das Sociedades Cooperativas de Galicia

MAOS decidimos adherirnos ao Código de Boas Prácticas das sociedades cooperativas de Galicia. Mostramos así o noso compromiso por manter un comportamento transparente, honesto e responsábel.

Documento de adhesión de MAOS ao Código de Boas Prácticas das Sociedades Cooperativas de Galicia.