Mes: Agosto 2015

  • Os grupos de consumo (I). Que son? Exemplos.

    Os grupos de consumo (I). Que son? Exemplos.

    Consumir non é un acto neutro, é unha acción que repercute en moi diferentes niveis: na saúde, no ambiente, nas condicións de vida de quen produce, nos hábitos de consumo, nos prezos, e un longo etcétera. Facernos conscientes da importancia do noso consumo é un primeiro paso importantísimo se queremos mudar a forma de producir…