En MaOs deseñamos diversos paseos literarios e culturais. Os paseos mencionados a seguir creámolos por encarga da Concellaría de Acción Cultural do Concello de Santiago e guiámolos durante 2016, 2017 e 2017 tanto para o Concello como para outras entidades (Escola Oficial de Idiomas, en francés e inglés, FIARE, etc.):

Paseo sobre as Irmandades da Fala en Compostela. Seguimos as pegadas das Irmandades da Fala en Compostela, para coñecer aos seus e súas principais protagonistas así como ter unha visión xeral do que foi e supuxo este movemento. Este paseo dispón de versión diúrna e nocturna. Foi realizado tamén en francés e inglés para alumnado da Escola Oficial de Idiomas. (Mapa)

Compostela (d)escrita. Paseo pola Compostela literaria. Pomos o foco na relación entre literatura e universidade desde “A Casa da Troia” até finais do século XX. O paseo quere ser un conxunto de pistas que nos axuden a entrever novos recunchos posíbeis do mapa literario da cidade .Este paseo dispón de versión diúrna e nocturna. Foi realizado tamén en francés e inglés para alumnado da Escola Oficial de Idiomas e en castelán para FIARE. (Mapa)

Carlos Casares e Compostela. Paseo dedicado a Carlos Casares, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2017, pondo o foco na relación da vida e a obra do autor coa cidade de Compostela. Este paseo realizouse seis veces ao longo da semana do 17 de maio. (Mapa)

Scórpio e Ricardo Carvalho Calero en Compostela. Paseo que rende homenaxe á novela ‘Scórpio’ de Ricardo Carvalho Calero no 30 aniversario da súa publicación (1987). Percórrense espazos da cidade relacionados tanto co autor como coa obra e o seu tempo. (Mapa)

O nadal e Compostela. Paseo creado en 2017 con dúas versións: familiar e nocturna. Visítanse espazos relacionados cos ritos típicos, os cantos ou a gastronomía desta festividade tanto no pasado como a súa transformación ao longo do tempo até o presente. (Mapa)

O Día das Letras Galegas e Compostela. Paseo que repasa a historia e as persoas homenaxeadas do Días das Letras Galegas desde o seu primeiro ano (1963) até hoxe. Préstase especial atención ás persoas e obras relacionadas con Santiago. (Mapa).

Ofrecemos todos estes paseos en galego, castelán, inglés, francés, portugués, catalán e xaponés, existindo tamén a posibilidade de contratar radioguías e servizos complementarios (xestión de inscricións, creación dun mapa dixital do paseo, etc.).