Que é MAOS?

MAOS Innovación Social, S. Coop. Galega é unha cooperativa de traballo asociado cuxa actividade se desenvolve principalmente na xestión e innovación cultural, social e do patrimonio, tanto material como inmaterial.O noso cometido pasa por contribuír a que o patrimonio sexa considerado como ben que repercute na creación de riqueza, tanto económica como social, dunha comunidade.  As nosas accións diríxense a conseguir que a sociedade galega entenda o seu patrimonio e a súa cultura como partes de si mesma, que os valore, os respecte e contribúa á súa conservación e transmisión. Para este fin, MAOS deseña, coordina e executa proxectos propios ou doutras entidades que se adecúen aos seus obxectivos.

MAOS acredita no poder do pequeno que se fai grande ao traballar solidariamente.

Todas as actividades desenvolvidas pola cooperativa pénsanse e realízanse atendendo sempre a criterios de calidade, innovación e profesionalidade.

A nosa estratexia enmárcase no fortalecemento dunha estrutura organizativa horizontal que nos permita estabelecer relacións laborais e humanas estábeis e sustentábeis para o desenvolvemento integral dos proxectos. A partir desta premisa consideramos que a participación da comunidade e as parzarías con empresas e organizacións de intereses afíns son elementos fundamentais para o noso éxito persoal e empresarial.

Pensamos e pomos en práctica pequenas accións que aumenten a capacidade da sociedade para se autoxestionar.

Podes encontrarnos tamén en Twitter, Facebook, Google+Linkedin, YouTube, Pinterest e Instagram e no Catálogo de Empresas de Economía Social de Compostela.

Formamos parte de:       

   logo_GranxadeServizos   logo_eticom_cat

     

Equipa

MAOS Innovación Social, S. Coop. Galega está formada por unha equipa base de tres persoas: María, Xiana e Óscar.

  • María é filóloga reconvertida polo interese no patrimonio e na antropoloxía. | Coñécea: Linkedin | Envíalle un correo ou chámaa ao 693803151.
  • Xiana é xornalista inquieta e todoterreo. | Coñécea: Linkedin | Envíalle un correo ou chámaa ao 694401505.
  • Óscar é multiplataforma e multimodal, como a súa licenciatura en Ciencias Sociais. | Coñéceo: Linkedin | Envíalle un correo ou chámao ao 694474166 ().

A nosa equipa de traballo e os nosos servizos complétanse cos das entidades e persoas asociadas á Granxa de Servizos, dando así maior cobertura, versatilidade e garantía de profesionalidade ás nosas propostas.

 

Historia

Eis un resumo da nosa historia: