A seguir ofrecemos unha lista de ligazóns a recursos lingüísticos que se poden encontrar na rede e que achamos poden resultar útiles á hora de traballar co galego na normativa oficial ou ILG-RAG (preme aquí para acceder á lista de recursos do galego-portugués). Tende en conta que aquí non están todos os recursos, nalgúns casos optamos por dar a ligazón de páxinas contendo máis glosarios e vocabularios, por exemplo.

No mundo da internet todo muda moi rápido, caso encontrares algún erro ou tiveres algunha suxestión ou opinión, agradeceriamos que nolo contases enviando un email a maos@maos.gal

índice

Dicionarios | Dicionarios bilingües | Vocabularios e glosarios | Aplicacións de corrección e tradución | Aplicacións para móbiles | Recursos didácticos e consultas | Normas e gramáticas | Fraseoloxía e refráns | Corpus | Toponimia e xentilicios | Nomes e apelidos | Linguaxe non sexista | Varios

Dicionarios

 • Dicionario da Real Academia Galega. Desenvolvido pola RAG (Real Academia Galega) e o ILG (Instituto da Lingua Galega). Inclúe sinónimos, antónimos e pronuncia. Hai aplicación para móbil (iOS e Android). Ten máis de 50 mil entradas. Premendo aquí poderás ver todas as novidades que se van introducindo aos poucos neste dicionario.
 • Dicionário Eletrónico Estraviz. Con máis de 129 mil entradas é o máis completo que existe para o galego. Segue a normativa reintegracionista da AGAL mais acepta a busca na normativa ILG-RAG.
 • Digalego. Ten máis de 65.000 entradas, as regras ortográficas e morfolóxicas acordadas pola RAG e o ILG. Ten conxugacións verbais, voces non admitidas en galego e pódense facer buscas partindo de entradas en portugués, castelán, inglés, alemán, francés e italiano e que mostra equivalencias neses mesmo idiomas ademais de en chinés.
 • bUSCatermos. Busca a palabra indicada nunha base de datos terminolóxica da USC con máis de 160 mil conceptos. Hai aplicación para móbil (iOS e Android).
 • Recursos Integrados da Lingua Galega (RILG). Busca a palabra indicada en diferentes dicionarios, corpus e bancos de datos. Entre eles, o fabuloso Dicionario de dicionarios.
 • Galizionario. Dicionario colaborativo en construción constante. Nalgúns casos ofrece etimoloxía, pronuncia e tradución a outros idiomas. Dispón de máis de 41 mil entradas.
 • Dicionario de pronuncia da lingua galega. Ofrece a pronuncia da palabra indicada. Permite buscas ortográficas ou fonéticas. Podes comparalo galego oral recollido grazas ao proxecto AGO(ou deixa que fale por ti o Cotovía).
 • Dicionarios dispoñíbeis parcialmente a través de Google Books:

ir ao índice

Dicionarios bilingües

ir ao índice

Vocabularios e glosarios

 • VOLGa Vocabulario ortográfico da lingua galega. Lista de palabras segundo a norma oficial. Non inclúe definicións. Útil para comprobar se unha palabra é normativa ou non.
 • Dicionarios, vocabularios e glosarios terminolóxicos galegos. Lista de traballos terminográficos galegos, clasificados pola área de especialidade na que se centran.
 • Andel de traballos terminográficos do SNL. Das matemáticas ao dereito administrativo. Vocabularios e glosarios especializados bilingües ou multilingües elaborados polo Servizo de Normalización Lingüística da USC.
 • Obradoiros terminolóxicos da UdC. Vocabularios da campaña Profesionaliza a túa lingua.
 • Glosarios. Compilación de glosarios feita pola área de normalización da UVigo.
 • DicoRealiter. Diferentes glosarios multilingües sobre ambiente, comercio electrónico, informática e internet.
 • Dicionario de alimentación e restauración (PDF). Termos máis relevantes da linguaxe culinaria e gastronómica con equivalentes en castelán e inglés. Recolle uns 3000 conceptos.
 • digaTIC (Dicionario Galego de Telecomunicacións). Léxico técnico en galego sobre telecomunicacións con equivalentes noutros idiomas.
 • Dicionario galego de televisión (PDF). Recolle algo máis de 3000 conceptos en galego do mundo da televisión con equivalentes noutros idiomas.
 • Dicionario da vestimenta tradicional galega. Dicionario representativo dos principais termos utilizados polo xeral nos estudos etnográficos sobre a vestimenta ou o traxe galegos.
 • Dicionario de dicionarios de xirias. Busca palabras como se din nas xirias recollidas en diferentes dicionarios.
 • Dicionario de Termos Literarios (DiTerLi). Contén 2304 entradas.
 • Glosario bilingüe de termos turísticos galego-francés (PDF). Con case 5 mil entradas.
 • Dicionario galego de construción naval. Con case 2 mil voces, inclúe tradución a castelán, portugués e inglés.
 • Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán. Repertorio terminolóxico bilingüe do léxico da administración pública elaborado pola Universidade de Vigo.
 • Dicionario visual da construción (PDF). Contén máis de 6.000 termos en galego e castelán.
 • MAGUS: Multilingual Animal Glossary of Unveiled Synonyms. Dicionario multilingüe paneuropeo de nomes comúns de animais.
 • Os nomes galegos das aves (PDF). Por Silverio Cerradelo Gómez, 2013.
 • Lista das aves de Galicia (PDF). Listado multilingüe con 595 especies de aves.
 • Vocabulario forestal (PDF). Léxico forestal en inglés e galego, por Xusto A. Rodríguez Río, 2012.
 • Vocabulario de medicina (galego-español-inglés-portugués) (PDF), por Xusto A. Rodríguez Río, 2008.
 • Termos esenciais de dereito… penal (PDF), internacional (PDF), civil (PDF) e constitucional (PDF). Glosarios bilingües galego-castelán elaborados polo Servizo de Normalización Lingüística da USC.
 • Termos esenciais de arquitectura de computadores (galego-español-inglés) (PDF).
 • ¿Trebellas ou traballas? Curioso glosario do ano 2002 dedicado ás “palabras galegas para o sexo”.
 • Dicionario do imaxinario de Galicia Encantada, a enciclopedia da fantasía popular e tradicional de Galicia.
 • Termos esenciais de administración electrónica (PDF). Definicións e clasificacións de 164 conceptos cos seus nomes en galego, catalán, español, inglés e francés.
 • Vocabulario de criminoloxía (galego-español-inglés) (PDF). Case 2 mil termos en galego con equivalencias en español e inglés cos conceptos básicos dos diversos ámbitos das ciencias criminolóxicas.
 • Glosario de expresións e termos do DOG. Glosario bilingüe español-galego recollendo expresións e termos que se veñen utilizando de forma habitual nos textos oficiais, nomeadamente no DOG.
 • Dicionario de bioloxía galego-castelán-inglés (PDF).
 • Termos escénicos. Dicionario enciclopédico. “Unha ferramenta de consulta promovida polo Consello da Cultura Galega para coñecer o léxico propio das artes escénicas en lingua galega, en crecemento constante.”

ir ao índice

Aplicacións de corrección e tradución

 • Correctores online:
  • OrtoGal. Corrector ortográfico en liña de galego, da Universidade de Vigo.
  • Linguakit. Revisor que detecta os erros gramaticais e ortográficos e fornece explicacións gramaticais.
 • Correctores instalábeis en Microsoft Office:
  • Galgo 2.0. Corrector que soluciona non só erros de carácter tipográfico e ortográfico, senón tamén léxicos. Instalábel en Office Word 2003, 07 e 10 para Windows e na versión 2011 para Mac (Snow Leopard e Lion).
  • Correctores para Office 2007 e para 2010.
 • Correctores instalábeis en OpenOffice / LibreOffice:
  • Golfiño. Corrector gramatical instalábel para OpenOffice / LibreOffice.
  • Corrector Hunspell de galego. Corrector ortográfico utilizado por software libre diverso (LibreOffice, Firefox, Scribus, Chrome, etc.).
  • LanguageTool:  Corrector ortográfico instalábel para OpenOffice / LibreOffice, con versión en liña e que conta cunha extensión para Firefox. Conta co galego e o portugués entre outros vinte idiomas.
 • Corrector de linguaxe sexistaExeria. Aplicación que corrixe algúns casos comúns de linguaxe sexista, intégrase no OpenOffice e funciona como un corrector.
 • Complementos para navegadores:
 • Gmail en galego: Existe a posibilidade de pór o Gmail en galego e de que nos corrixa os textos (tamén no Drive), premendo aquí encontrarás as instrucións para facelo.
 • Tradutores automáticos de galego:
  • OpenTrad. Traduce, entre outros, de galego para español, inglés e portugués e viceversa. Traducir textos e webs é gratis, para traducir documentos é preciso pagar (mellora a calidade).
  • GAIO. Tradutor da Xunta de Galicia. Traduce textos e webs de galego, entre outros, para español, inglés e portugués e viceversa.
  • Tradutor do SLI da UVigo. Traduce de galego para español e portugués. Traduce gratis textos, webs e algúns formatos de ficheiros. É a mesma tecnoloxía que OpenTrad mais con menos calidade.
  • Traducíndote. Traduce de galego para español e inglés. Baseado no OpenTrad mais con menos calidade e sen mantemento. Traduce gratis diferentes tipos de documentos.
  • Tradutor de Google. Traduce gratis textos, webs e algúns tipos de documentos de galego para infinidade de idiomas. Problema: É un tradutor estatístico, é dicir, os resultados poden ser un tanto estraños.

ir ao índice

Aplicacións para móbiles

ir ao índice

Recursos didácticos e consultas

 • Portal das palabras. Dispón de xogos, vídeos e acceso ao dicionario da RAG, entre outros recursos.
 • LOIA. Web do Consello da Cultura que quere ofrecer os elementos fundamentais para iniciarse no coñecemento do idioma galego. Conta cunha gramática.
 • Consultas lingüísticas. Tes dúbidas? Pregunta na área de asesoramento lingüístico da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Mesmo podes pedirlles unha corrección ou tradución aquí.
 • Dicionario visual interactivo. Unha ferramenta para o alumnado procedente do estranxeiro en castelán, inglés e galego. Boa iniciativa mais con moitos erros lingüísticos!
 • Un idioma preciso. Foro de discusión sobre linguaxe científica en galego.
 • Guía de acompañamento lingüístico. Falamos! (PDF – Volume 1)(PDF -Volume 2): Guía trilingüe (galego, francés e inglés) con léxico e fraseoloxía adecuados para diferentes situacións comunicativas.
 • Materiais e recursos para a aula, CIG-Ensino. Web con ligazóns a recursos interesantes para utilizar nas aulas de infantil, primaria e secundaria.
 • Recursos para o ensino, delicious con moitas ligazóns a recursos útiles para o ensino.
 • Remexer Na Lingua… na procura de prácticas didácticas con TIC en lingua. Con moitos recursos de lingua e literatura.
 • Recursos. Lista de recursos da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística.
 • Kit para a normalización en rede. Actualización do Kit para a Normalización Lingüística do Consello da Cultura que fornece novas ferramentas de traballo para a planificación lingüística do galego.
 • Ogalego.eu. Web con múltiples recursos: morfoloxía, toponimia, cantigas populares, exercicios, aplicacións móbiles, etc.
 • Galizaweb.net. Selección de recursos para o galego.
 • Alí. Portal de recursos en galego para a educación infantil.
 • Índice do Atlas Lingũístico. Para facer buscas sobre as formas indexadas dos volumes do Altas Lingüístico Galego.
 • Manual de estilo do Diario Oficial de Galicia e outras publicacións institucionais. Wiki recollendo os aspectos formais e as normas de estilo e redacción recomendadas para o DOG e outras publicacións institucionais.

ir ao índice

Normas e gramáticas

ir ao índice

Fraseoloxía e refráns

ir ao índice

Corpus

ir ao índice

Toponimia e xentilicios

ir ao índice

Nomes e apelidos

 • Cartografía dos apelidos de Galicia (CAG). Ferramenta para coñecer a difusión territorial dos apelidos de Galiza.
 • Caixa de apelidos, cos seus significados, da Mesa pola Normalización Lingüística.
 • Caixa de nomes, cos seus significados, da Mesa pola Normalización Lingüística.
 • 1000 nomes en galego. Traballo realizado por X. Henrique Costas González.
 • Nomes dos acabados de nacer, nenas e nenos, ordenados por frecuencia de uso, segundo o Instituto Galego de Estatística. Moita Sara e moito Hugo naceron no 2012!
 • Chámate con Xeito.  Campaña de onomástica promovida pola Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. Ten lista de nomes con significado e un simulador de nomes e apelidos en correcto galego e correcto castelán.
 • Ímoslle chamar. Escolma de nomes e apelidos con significado e orixe.
 • Os apelidos en galego. Orientacións para a súa normalización (PDF) da Real Academia Galega. Libro cos 1.500 apelidos máis frecuentes en Galiza que facilita a corrección de formas deturpadas ou segundo o uso da normativa oficial.
 • Apego. Que o seu nome sexa propio. Nomes en galego de muller e de home coas súas orixes e significados.

ir ao índice

Linguaxe non sexista

 • Criterios de linguaxe non sexista (PDF) da Universidade de Santiago de Compostela. Moi útil e completa.
 • Linguaxe non sexista, pequena guía en liña elaborada pola Xunta de Galicia. [Adaptación do Diario Oficial de Galicia aquí.]
 • Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na Confederación Intersindical Galega (PDF),  da CIG, con recomendacións xerais e exemplos.
 • Manual de linguaxe non sexista (PDF) da CNT. [Contén moitos erros lingüísticos].
 • Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario (PDF), da Universidade de Vigo. Bastante completo e con moitos exemplos.
 • Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra (PDF) da Deputación da Coruña.
 • Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública, 2ª edición (PDF), da Xunta de Galicia.
 • Guía de linguaxe non sexista do Concello de Cerceda (PDF), guía con exemplos prácticos para ámbitos administrativos.
 • Corrector de linguaxe sexistaExeria. Aplicación que corrixe algúns casos comúns de linguaxe sexista, intégrase no OpenOffice e funciona como un corrector.

ir ao índice

Varios

 • Mapa sociolingüísticos de Galicia 2004. Mapas para a análise e o coñecemento da situación da lingua galega. Están dispoñíbeis tres volumes: Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. V. I (PDF), Usos lingüísticos en Galicia. V. II (PDF), Actitudes lingüísticas en Galicia. V. III (PDF).
 • O galego nas novas tecnoloxías. Web da Xunta onde se compilan moitas das opcións dispoñíbeis (correctores ortográficos, sistemas operativos, etc.).
 • LinguaKIT. Paquete de ferramentas lingüísticas e de extracción textual: conxugador, extractor multipalabra, resumidor, corrector…
 • OrtoGal. So ese nome encontraremos un corrector ortográfico de galego en liña.
 • Atlas Mundial Galego. Coñece o mundo cos topónimos en galego ILG-RAG.
 • Port2gal. Queres pasar de portugués para galego ILG-RAG ou galego AGAL? Nada máis fácil!
 • Phonogal. Conversor fonético automático para galego, xera representacións a partir de palabras escritas en ortografia portuguesa ou en ILG/RAG.
 • Galegobook. Espazo para difundirmos a bibliografía galega entre o público especializado e non tanto.
 • Catálogo de produtos, servizos e provedores de Software Libre en Galicia. Neste catálogo encontrarás un pouco de todo, incluíndo software diverso traducido ao galego.
 • Galnet. Léxico semántico para o galego con máis de 33 mil conceptos e de 50 mil formas léxicas relacionadas. Xunta palabras en grupos de sinónimos, dá definicións curtas,e almacena as relacións semánticas eses grupos de sinónimos.
 • Axenda para escola infantil, de libre uso e en galego (ten versión ILG-RAG e AGAL).
 • Contribución ao dicionario galego: O Léxico do Galego de Asturias (LeGa) (PDF). Tese de Carlos Xesús Varela Aenlle.

ir ao índice