Exposición polo centenario das Irmandades da Fala

ifO día 18 de maio de 2016 inaugurouse nas rúas de Compostela unha exposición, creada por MaOs Innovación Social coa colaboración do editor Xosé Antón González Serén e o deseño de Miguel Durán, para o Concello de Santiago, sobre as Irmandades da Fala con motivo do seu centenario. Neste mesmo día do ano 1916 constituíase na cidade da Coruña a primeira Irmandade de Amigos da Fala de Galicia. Pouco tempo despois, o 28 dese mesmo mes, nace a Irmandade da Fala de Santiago de Compostela.

A exposición localizouse en catro dos quioscos Cogami da cidade, en concreto nos que se sitúan na Alameda, na Praza de Vigo, en Xoán XXIII e na rúa Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, no barrio de Sar. Esta diversidade de puntos de información buscou facilitar o achegamento do maior número posible de persoas á mostra.

Con esta exposición quérese contribuír á difusión do labor realizado por aquelas persoas que integraron as Irmandades da Fala e dar a coñecer a importancia que tiveron na época en que xorden e tamén na actualidade, como herdeiros e herdeiras do seu legado. No seu deseño combináronse textos explicativos breves con imaxes e abordáronse temáticas como a orixe e o contexto, o ideario político e cultural, as etapas que a caracterizan, as persoas máis relevantes, a presenza das mulleres, a importancia do seu voceiro (A Nosa Terra), a relación coa emigración ou o seu legado, entre outras cuestións.

Imaxes da inauguración da exposición (18/05/2016):

Paneis que compón a exposición sobre as Irmandades da Fala:

Print
As orixes das Irmandades da Fala.
Print
Persoeiros das Irmandades da Fala.
Print
Correntes de opinión nas Irmandades da Fala.
Print
Etapas das Irmandades da Fala.
Print
O legado das Irmandades da Fala.
Print
As Irmandades e a emigración.
Print
As Irmandades da Fala e o seu tempo.
Print
As Irmandades da Fala de Santiago de Compostela.
Print
Ideario político das Irmandades da Fala.
Print
A muller nas Irmandades da Fala.
Print
A Nosa Terra.
Print
Ideario cultural das Irmandades da Fala.
Print
As Irmandades da Fala como actor global.